Služby osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

Služby

Poskytujeme prvotriedne služby v oblasti IT, komunikácií.

Benefity

Spoluprácou s nami si otvárate nové možnosti a výhody.

Šité na mieru

Všetky naše služby sú šité na mieru klienta.

Referencie

Naši klienti zlepšia svoj workflow a revenue.

Spojte sa s nami


Služby osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

Základní informace k postupu při uplatňování DPH pro obce (2011Při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 ZDPH od osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku podle § 108 odst. 2 ZDPH s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.DPH při přeshraničních kontraktech / Články / METIS Praha služby od osob povinných k dani neusazených v tuzemsku nebo poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě určeným podle § 9 odst. 1. Dle předchozí právní úpravy by se taková osoba povinně stala plátcem DPH. 502/2012 Sb o dani z přidané hodnoty, ve znění § 6h Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku , která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku , pokud se jedná oNakoupené zboží s podnikatele neusazeného v tuzemsku ten konstatuje, že tuzemská osoba povinná k dani = OSVČ neplátce při poskytnutí služby jiné osobě povinné k dani usazené kdekoli mimo ČR, tak se ke dni poskytnutí takové služby stává povinně plátcem DPH v tuzemsku . Osoba identifikovaná k DPHTouto osobou se rozumí osoba povinná k dani (= stručně řečeno podnikatelský subjekt), která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která uskuteční dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (přesná

Zákony ČR onLine - úplná znění zákonů, přehled právních předpisů

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku , která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku , pokud se jedná oWebinář - online seminář: Souhrnný kurz pro DPH 2013 (nejen Daňové subjekty, osoby povinné k dani , osoby osvobozené, osoby identifikované, osoby povinné přiznat a zaplatit daň Dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku základ daně, daňové doklady, uskutečnění zdanitelného plnění Osoba povinná k v tuzemsku podle § daňovou povinnost v Osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je právní termín a definuje, že touto osobou se rozumí Základní pojmy v novele zákona o DPH od roku 2013, Odborné Pojem „ osoba neusazená v tuzemsku “ zahrnuje právnickou nebo fyzickou osobu povinnou k dani , která nemá sídlo v tuzemsku . Vychází z článku 192a Směrnice Rady 2006/112/ES a z článku 53 a 54 prováděcího nařízení Rady (EU 02_DHK-2-Ahrnuje osobu povinnou k dani , právnickou i fyzickou, která nemá sídlo v tu- zemsku, uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a v tuzemsku nemá provozovnu, nebo pokud ji má Microsoft Word - Změny 2013 DEF - informace klientům č-1Pokud osoba neusazená v tuzemsku poskytne zmíněné služby a zboží s místem plnění v České republice tuzemské osobě povinné k dani , jež není plátcem daně (tj. podnikatel neplátce), stane se dle novely zákona příjemce těchto